Ostatnio zaktualizowane

 
PDF Drukuj Email

  

Informacja

 

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Filii Nasielsk

w dniu 10.01.2017r. będzie nieczynna.

W przypadkach nagłych będzie można zarejestrować się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Maz. ul. Juliusza Słowackiego 6

w godz.8:00 – 14:30 pok.8.

 

 

14.12.2016

W dniu 7 grudnia 2016r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Słowackiego 6 zorganizowano Dzień Otwarty dla osób Niepełnosprawnych. Osoby zainteresowane mogły spotkać się z pośrednikiem pracy, porozmawiać z doradcą zawodowym i specjalistą ds szkoleń oraz skorzystać z konsultacji z pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  
Przybyli goście spotkali się z Dyrektor Urzędu Pracy, Panią Marzenną Boczek. Goście poznali topografię urzędu. Oprowadzono ich po Centrum Aktywizacji Zawodowej i Dziale Świadczeń. Przedstawiono przybyłym zasady funkcjonowania urzędu oraz korzyści jakie niesie za sobą rejestracja.  
Wiele cennych informacji można było uzyskać od Pani Magdaleny Flakowskiej, pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Dworze Mazowieckim. Szczególnie ważne okazały się dane dotyczące progów dochodowych dla osób pobierających świadczenia z tytułu niezdolności do pracy.
Dzień Otwarty spotkał się z zainteresowaniem przybyłych. Goście był zadowoleni z uzyskanego wsparcia. Uczestnicy zwrócili  uwagę na potrzebę zwiększenia świadomości dotyczącej niepełnosprawności i gotowości do współpracy wśród lokalnych pracodawców. Urząd Pracy zamierza kontynuować działania związane z pobudzeniem potencjału osób niepełnosprawnych. Podejmie również działania związane z przybliżeniem pracodawcom korzyści z zatrudniania tej grupy osób.  

 


 

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Filii Nasielsk

w dniu 13.12.2016r. będzie nieczynna.

W przypadkach nagłych będzie można zarejestrować się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Maz. ul. Juliusza Słowackiego 6

w godz.8:00 – 14:30 pok.8.

 

05.12.2016


Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim zaprasza osoby niepełnosprawne na Dzień Otwarty 7 grudnia 2016r. w godzinach 12.00-16.00.

Oferujemy konsultacje z pracownikami PUP i pracownikami ZUS.

Przyjdź. Dowiedz się, co możesz zyskać. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. czytaj więcej ...

 

 

30.11.2016

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że w dniu 02.12.2016r.
oraz 06.12.2016r. rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
w Filii Nasielsk nie będzie możliwa.
W przypadkach nagłych będzie można zarejestrować się w siedzibie Powiatowego Urzędu
Pracy w Nowym Dworze Maz. ul. Juliusza Słowackiego 6
w godz.8:00 – 14:30 pok.8.
Za utrudnienia przepraszamy

 

05.10.2016


Co wiesz  o swojej emeryturze
lub o dostępności innych świadczeń z ZUS?


Pod takim hasłem rozpoczynamy cykl spotkań dla osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy i uzyskaniem dodatkowych wskazówek dotyczących postępowania przy korzystaniu ze świadczeń ZUS.
Konsultacje  z pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych .odbywać się będą w każdą drugą środę miesiąca w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim .
Głównym celem wspólnej inicjatywy podjętej przez te dwie instytucje jest zwiększenie dostępności  informacji na temat możliwości ubiegania się o renty, emerytury i inne świadczenia w ramach systemu ubezpieczeń społecznych. Zależy nam na przekazaniu rzetelnej wiedzy  jak największej grupie uprawnionych, w tym bezrobotnym mieszkańcom powiatu nowodworskiego.
Na pierwsze spotkanie zapraszamy 12 października 2016 roku  w godzinach 9.00 – 11.00 do sali nr 16 (II piętro) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Mazowiecki ul. Juliusza Słowackiego 6.

 

22.09.2016

INFORMACJA          
Powiatowy Urząd Pracy informuje,
że rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
w Filii Nasielsk odbywa się
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 13:00

 

14.09.2016

SZANOWNI PRACODAWCY…
W trosce o rozwój lokalnego rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim stara się  o jak najbardziej skuteczne pozyskiwanie środków finansowych w ramach dostępnych źródeł finansowania.
Rezultat naszych starań w głównym stopniu uzależniony jest od wywiązywania się  Pracodawców z zatrudniania bezrobotnych po zakończonej formie wsparcia.
Ponieważ kluczowym warunkiem monitorowanym przez dysponentów środków jest EFEKT ZATRUDNIENIOWY, który jest jednym ze wskaźników uwzględnianym przy wyliczaniu wysokości środków przyznawanego algorytmu, przekazujemy Państwu definicję tego pojęcia:

EFEKT ZATRUDNIENIOWY uzyskuje się poprzez  zatrudnienie w ramach umowy o pracę przez pracodawcę osoby bezrobotnej w ciągu 3 miesięcy od zakończenia formy aktywizacji na okres co najmniej 3 miesięcy. Ważne, aby pierwsze 30 dni  zatrudnienia zawierało się  datami w powyższych wymaganych 3 miesiącach.

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z treścią  definicji i rozważenie zaplanowania  w swojej  polityce zatrudnieniowej stosowania zawartych w niej zapisów. Dzięki temu będziemy mogli wspólnie uzyskać korzystny dla nas cel  w postaci pozyskiwania  dodatkowych funduszy  na rzecz wspierania społeczności nowodworskiej.

 

11.08.2016

Bezpłatne szkolenie "Bliżej rynku pracy"

Fundacja Edukacji Nowoczesnej zwróciła się z prośbą o dystrybucję ogłoszenia na temat rekrutacji do projektu aktywizującego zawodowo osoby z niepełnosprawnością „Bliżej rynku pracy”, współfinansowanego przez PFRON. Do projektu zapraszamy dorosłe, nieaktywne zawodowo osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zamieszkałe na terenie województwa Mazowieckiego.

Link do ogłoszenia: http://fen.net.pl/projekt-aktywizacyjny-blizej-rynku-pracy/

W ramach projektu Fundacja oferuje:
- specjalistyczne doradztwo zawodowe
- warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej
- trening pracy
- pośrednictwo pracy
- staże zawodowe
- szkolenia zawodowe
Ponadto :
- stypendia stażowe
- wyżywienie podczas zajęć grupowych
- materiały szkoleniowe.

 

 

 

12.07.2016

Powiatowy Urząd Pracy informuje...
Z uwagi na duże zainteresowanie usługami Powiatowego Urzędu Pracy  w Nowym Dworze Mazowieckim finansowanymi z Funduszu Pracy na koniec czerwca bieżącego roku limity przyznane na 2016 rok zostały zaangażowane w ramach podpisanych umów w około 90%.
Ze względu na nadal występujące zapotrzebowanie na różnego rodzaju formy wsparcia wystąpiliśmy o dodatkowe fundusze.
Otrzymaliśmy z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dodatkowe środki w wysokości 800 tys. złotych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – zapraszamy do składania wniosków (informacje poniżej w zakładce Aktualności i KFS).
Złożyliśmy również wnioski o  środki finansowe :

 • w ramach uruchomionej przez Ministra Pracy rezerwy Funduszu Pracy na aktywizację osób długotrwale bezrobotnych, powyżej 50 roku życia oraz bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia (grupy wskazane do aktywizacji zawodowej przez MRPiPS)
 • na realizację  zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia zgodnie z  programem Praca dla Młodych;

Jednocześnie na bieżąco przyjmujemy wnioski w ramach dostępnych form pomocy by móc określić realne potrzeby lokalnego rynku pracy i w miarę możliwości występować o kolejne środki na ich realizację.
Jednakże czas możliwości ich realizacji jest uzależniony od dystrybucji środków finansowych na poziomie centralnym.

 

07.07.2016


Szanowni Państwo!

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz XVII organizuje konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Przyznawane Nagrody to uhonorowanie pracy i talentu ludzi wybitnych, niepospolitych, którzy z potrzeby serca działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej.

W załączeniu udostępniamy link www.nagroda.mazovia.pl, pod którym dostępny jest regulamin konkursu oraz formularze wniosków zgłoszeniowych.

 

27.06.2016

Młodzi, kompetentni, zatrudnieni - program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku 18 - 24 r.ż. z województwa mazowieckiego. czytaj więcej...

 

 

Powiatowy Urząd Pracy informuje...

16 czerwca 2016 roku odbyło się spotkanie  skierowane do pracodawców powiatu nowodworskiego zorganizowane przez Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim. Pracodawcom przedstawiono instrumenty finansowe możliwe do pozyskania  z obszarów wsparcia współtworzonych przez lokalne samorządy.

Ofertę dotyczącą tanich pożyczek na założenie lub rozwój firmy oraz poręczeń jako formy zabezpieczenia transakcji finansowych dla firm zaprezentowali Prezes Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Wiesław Kołodziejski i Prezes Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Tomasz Sypuła.

Informacje przedstawione na spotkaniu zamieszczamy w poniższych prezentacjach wraz z kontaktem:

MFPK - Nowy Dwór Mazowiecki czytaj więcej...

Pożyczki Mazowieckie czytaj więcej ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTY FINANSOWE DOSTĘPNE NA MAZOWSZU DO WYKORZYSTANIA PRZEZ PRACODAWCÓW

w tym prezentacja na temat:

 • Tanie pożyczki na założenie lub rozwój firmy
 • Poręczenie jako forma zabezpieczenia transakcji finansowych dla firmy

Zapraszam na spotkanie z przedstawicielami:

 1. Mazowieckiego Funduszu  Poręczeń Kredytowych reprezentowanego przez Prezesa Wiesława Kołodziejskiego
 2. Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego reprezentowanego przez Prezesa Tomasza Sypułę

Spotkanie odbędzie się 16 czerwca 2016 roku w godzinach 14.00 – 16.00

w Nowodworskim Ośrodku Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1A

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

w Nowym Dworze Mazowieckim

 

 

09.06.2016

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że w związku z pozyskaniem dodatkowych środków z rezerwy KFS rozpoczyna z dniem 09.06.2016 r., aż do wyczerpania środków nabór Wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników,  zgodnie z ustalonymi przez Radę Rynku Pracy priorytetami na rok 2016, tj. na:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/ zawodach, gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnieniem pracowników;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w branży transportowej w zawodach: kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, maszyniści kolejowi oraz  w branży usług opiekuńczych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/ przedsiębiorstwach restrukturyzowanych, np. w branży górnictwa węglowego, w celu utrzymania zatrudnienia;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych w celu utrzymania zatrudnienia.

Formularz wniosku --> Pobierz

Załącznik nr 1 do wniosku --> Pobierz

09.06.2016

Informujemy, że
od  9 czerwca 2016 r. wszystkie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom składane przez pracodawców z powiatu nowodworskiego będą rejestrowane wyłącznie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Słowackiego 6 w pok. nr 16 (II piętro).

Dodatkowe informacje możecie Państwo uzyskać pod numerem tel.: 22 775 92 42 do 44 wew. 118; 530 665 167.

Szanowni Państwo!
Zachęcamy do składania przez Internet oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom. Wypełniasz aktywny formularz na stronie www.praca.gov.pl (nie jest wymagany podpis elektroniczny). Po wypełnieniu i wysłaniu formularza należy skontaktować  się z tutejszym Urzędem w sprawie odbioru zarejestrowanego oświadczenia.
Zalety elektronicznej rejestracji:

 • nie potrzebujesz druków,
 • oszczędzasz czas,
 • tylko raz zgłaszasz się do Urzędu po odbiór oświadczenia.


UWAGA!! Oświadczenie jest aktualne i ważne dopiero po zarejestrowaniu przez Urząd Pracy.

27.05.2016


Powiatowy Urząd Pracy nie musi oddać 1,5 mln złotych


W związku z zamieszczeniem na pierwszej stronie tygodnika "GONIEC LOKALNY" nr 21/2016 z 24 maja 2016 roku wprowadzającego w błąd tytułu Urząd pracy musi oddać 1,5 mln złotych, informuję:

 • nie jest prawdą, że Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim musi oddać 1,5 mln złotych, a w ten sposób sformułowany tytuł artykułu wprowadza w błąd czytelników gazety
 • treść artykułu na stronie 14 w/w tygodnika w sposób rzeczowy i rzetelny przekazuje informacje na temat wykorzystania przez nowodworski PUP środków finansowych z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych i nie wynika z niej konkluzja konieczności zwrotu w obecnej chwili 1,5 mln złotych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim

Oświadczam, że działania podjęte i realizowane w 2016 roku nie niosą ryzyka nie wykorzystania przyznanych środków Funduszu Pracy. Już w chwili obecnej składamy wnioski o rezerwy finansowe Funduszu Pracy będące w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dodatkowe środki na aktywizację osób bezrobotnych i wspierania lokalnego rynku pracy.

 

Marzenna Boczek

p.o. Dyrektora

Powiatowego Urzędu Pracy

 

 

 

11.05.2016

Wnioski i postulaty pracodawców sformułowane po konferencji na temat: „KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – nowatorski sposób inwestowania w pracownika i pracodawcę” z 5 kwietnia 2016 r., które zostały przekazane 27 kwietnia 2016 r. na ręce Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Stanisława Szweda podczas Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy trzech województw: mazowieckiego, podlaskiego i łódzkiego. Czytaj więcej

13.04.2016

 

Powiatowy Urząd Pracy informuje...
Osoby do 30 roku życia, które:

 • nie pracowały i obecnie nie pracują,
 • nie kształcą się w systemie dziennym i się nie szkolą,
 • są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim lub zarejestrują się w najbliższym czasie,
 • mają pomysł na własną działalność, ale brakuje im pieniędzy na jej rozpoczęcie

mogą uzyskać ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIALALNOŚCI GOSPODARCZEJ przyznawane uprawnionej osobie bezrobotnej JEDNORAZOWO i BEZZWROTNIE  w kwocie nie przekraczającej  6- krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.


Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim dysponuje  środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel zgodnie z zapisami projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Ilość i dostępność środków ograniczona!!!


Zainteresowane osoby bezrobotne już zarejestrowane w Urzędzie Pracy oraz te, które spełniają warunki do nabycia statusu osoby bezrobotnej do 30 roku życia i zarejestrują się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim ZACHĘCAMY DO JAK NAJSZYBSZEGO ZGŁASZANIA SIĘ DO DORADCÓW KLIENTA w celu uzyskania szczegółowych informacji i odpowiednich dokumentów.

 

06.04.2016

 

W związku z  obchodzonymi po raz pierwszy we wszystkich krajach Unii Europejskiej Europejskimi Dniami Pracodawcy, 5 kwietnia 2016 roku odbyła się konferencja, której tematem był KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – nowatorski sposób inwestowania w pracownika i pracodawcę.
Organizatorem spotkania były: Starosta Nowodworski Magdalena Biernacka oraz p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim Marzenna Boczek.
Konferencję  dedykowano pracodawcom powiatu nowodworskiego, a jej celem było kształtowanie właściwego obrazu KFS i przygotowanie partnerów rynku pracy do sprawnego i efektywnego wykorzystywania tego narzędzia.
W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika w spotkaniu uczestniczył Prezes Zarządu Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Wiesław Kołodziejski. Obecni byli również: Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Tomasz Sieradz, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza Jacek Całus oraz przedstawiciele samorządów – powiatowego i gmin powiatu nowodworskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.03.2016

Informujemy, że :

od 1 marca 2016 roku osoby bezrobotne odbywające staż mają możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania u pracodawcy stażu. Szczegółowe informacje i wnioski można uzyskać na stronie internetowej lub u doradcy klienta

 

 

 

25.02.2016

Powiatowy Urząd Pracy proponuje...

MASZ NIE WIĘCEJ NIŻ 30 LAT , NIE PRACUJESZ, NIE KSZTAŁCISZ SIĘ I NIE SZKOLISZ - ZACZNIJ KARIERĘ ZAWODOWĄ OD STAŻU!
STAŻ Z PO WER TO DOBRY POCZĄTEK


Osoby do 30 roku życia, które dotychczas nie pracowały i obecnie nie pracują, nie kształcą się i nie szkolą mają  niepowtarzalną możliwość zdobycia cennego doświadczenia na STAŻU, który ze względu na współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) może być realizowany na preferencyjnych warunkach:

 • staż trwa 12 miesięcy
 • stypendium stażowe wynosi 997,40 zł (bez potrącenia kwoty podatku dochodowego, co wynika z przepisów unijnych).

Zainteresowane osoby bezrobotne już zarejestrowane w Urzędzie Pracy oraz te, które spełniają warunki do nabycia statusu osoby bezrobotnej do 30 roku życia i zarejestrują się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim ZACHĘCAMY DO JAK NAJSZYBSZEGO ZGŁASZANIA SIĘ DO DORADCÓW KLIENTA w celu uzyskania skierowania na staż.

UWAGA!
STAŻE w ramach PO WER  będą realizowane do momentu wyczerpania środków finansowych przewidzianych w projekcie.


Więcej informacji: na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim www.pupndm.pl  oraz w siedzibie urzędu ul. Juliusza Słowackiego 6.


 

22.02.2016

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim wstrzymuje z dniem 22 lutego 2016 r. przyjmowanie Wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, z uwagi na przekroczony dwukrotnie przyznany limit na rok 2016   przeznaczony na wyżej wymieniony cel.

Jednocześnie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim wystąpi do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o środki z rezerwy KFS.

W sytuacji pozyskania dodatkowych środków na stronie Urzędu zostanie ogłoszony kolejny nabór wniosków na ww. formę wsparcia.

 

 

NABÓR WNIOSKÓW na realizację form aktywizacji zaplanowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim na 2016 rok.

1. REFUNDACJA CZĘŚCI WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA (PROGRAM PRACA DLA MŁODYCH) Informacja/wniosek do pobrania

2. DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA BEZROBOTNEGO 50+ Informacja/wniosek do pobrania

3. STAŻE Informacja/wniosek do pobrania

4. BONY STAŻOWE Informacja/wniosek do pobrania

5. SZKOLENIA WSKAZANE PRZEZ BEZROBOTNEGO Informacja/wniosek do pobrania

6. BONY SZKOLENIOWE Informacja/wniosek do pobrania

7. PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Informacja/wniosek do pobrania

8. REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY
Informacja/wniosek do pobrania

9. PRACE INTERWENCYJNE Informacja/wniosek do pobrania

10. BON ZATRUDNIENIOWY
Informacja/wniosek do pobrania

11. BON NA ZASIEDLENIE Informacja/wniosek do pobrania

12. PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH Informacja/wniosek do pobrania

13. ROBOTY PUBLICZNE Informacja/wniosek do pobrania

14. PRACE SPOŁECZNIE  UŻYTECZNE Informacja/wniosek do pobrania

15. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS) Informacja/wniosek do pobrania (nabór wniosków wstrzymany od 22 lutego 2016r.)


Zachęcamy do zapoznania się z naszą propozycją, dokonania odpowiedniego wyboru, podjęcia szybkiej  i trafnej decyzji!

Istnieje możliwość zgłaszania zapotrzebowania na inne formy pomocy przewidziane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nieuwzględnione w powyższym planie.

 

Dodatkowe informacje możecie Państwo uzyskać pod numerem telefonu: 22 775 92 42 wew.118

 

 

 

 

18.01.2016r.


POWIATOWY  URZĄD  PRACY  informuje...

Nowość!

W ramach programu  PRACA  DLA  MŁODYCH

jest  dostępny  NOWY  INSTRUMENT  WSPARCIA  DLA  PRACODAWCÓW ORAZ  PRZEDSIĘBIORCÓW • 12 miesięcy refundacji kosztów zatrudnienia do wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia
 • zatrudnienie bezrobotnych do 30 roku życia przez okres 12 miesięcy po okresie refundacji
 • w czasie zatrudnienia możliwość skorzystania ze  środków  KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO na  doskonalenie kwalifikacji tych osób

Informacja/wniosek do pobrania


Więcej informacji: na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim www.pupndm.pl , pod numerem telefonu 22 775 92 42 wew. 121,122 i 118 oraz w siedzibie urzędu ul. Juliusza Słowackiego 6.

 

 

18.01.2016r.POWIATOWY URZĄD PRACY w Nowym Dworze Mazowieckim

rozpoczął w kolejnym okresie realizację projektu:

"AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I POWYŻEJ

POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE NOWODWORSKIM (I)"

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy

Działanie 8.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP .

czytaj więcej...

 

 

Archiwum wiadomości

Poprawiony: poniedziałek, 09 stycznia 2017 10:43
 
 

Użytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama